Τεχνικό Γραφείο
Κατερίνα Πατσιαούρα Λάκκα, Πολιτικός Μηχανικός
Διεύθυνση: Λ. Μαραθώνος και Κύπρου 2, 14565, Αγιος Στέφανος.
Τηλέφωνο: 210 62 18 884
Κινητό: 9636 596437
Email: katerina@patsiaoura.gr