Μελέτες

Μπορούμε να αναλάβουμε την εκπόνηση όλων των μελετών που άπτονται στον τομέα των Πολιτικών Μηχανικών. Έχοντας την κατάλληλη κατάρτηση, τα τεχνολογικά μέσα, την εμπειρία, αλλά και ένα αξιόπιστο δίκτυο συνεργατών έχουμε την δυνατότητα να καλύψουμε την όποια σας σχετική ανάγκη.

Ενδεικτικά, μπορούμε να εκπονήσουμε τις παρακάτω μελέτες:
- Αρχιτεκτονικές Μελέτες
- Στατικές Μελέτες
- Τοπογραφικά - Αποτύπωση Οικοπέδου σε ΕΓΣΑ 87
- Συστάσεις - Τεχνικές Εκθέσεις
- Νομιμοποιήσεις - τακτοποιήσεις αυθαιρέτων
- Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου
- Ενεργειακά Πιστοποιητικά

Όλες οι μελέτες και τα έγγραφα που αναλαμβάνουμε συντάσονται με επαγγελματισμό και συνέπεια. Ελάτε να συζητήσουμε από κοντά το έγγραφο που χρειάζεστε και να σας το παρέχουμε αξιόπιστα και γρήγορα.